Matěj Šedý, Vojtěch Šrom

Oba pomáhají s výukou angličtiny a němčiny. Navíc připravují děti na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia a střední školy.