Bc. Martina Bočková

Do LANTU nastoupila v roce 2008 jako lektorka dětí i dospělých. Při výuce čerpá z jazykových dovedností získaných při studiu lektorství angličtiny na Pedagogické fakultě v Brně a školení lektorů v ČR a Walesu, dále pak z osobních zkušeností při návštěvách Anglie. Ráda využívá různých prostředků, které vedou k motivaci studentů zlepšit se v angličtině a pocítit radost z vlastních úspěchů.