Bc. Soňa Velíšková

Aktuálně dodělává navazující magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci obor speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na
vzdělávání Výchova ke zdraví.
V oblasti školství je v současné době už přes deset let. Práce s dětmi ji velice naplňuje a baví. Je kreativní a přizpůsobivá každému dítěti.